Diane's kinderopvang Huisregels Pedagogisch werkplan Tarieven

Pedagogisch werkplan

Emotionele veiligheid

Het is belangrijk dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt bij Diane's kinderopvang. Daarom is het mogelijk om uw kind enkele keren te laten wennen in de opvang. Dit wordt in overleg met de ouders gedaan.


De kinderen kunnen ook eigen knuffels meenemen, zodat ze zich meer thuis voelen. In Diane's kinderopvang wordt er op een rustige en ongedwongen manier met de kinderen omgegaan.

Persoonlijke &


Sociale competentie

Elk kind is anders en ook uw kind is uniek. Ik zal de kinderen in hun waarde laten en probeer wel er achter te komen wat de interesses zijn van uw kind. Ik kan dan speelgoed aanschaffen dat hem of haar interesseert en de ontwikkeling stimuleert.


Bij mij thuis gebeurt meer dan oppassen! Door spelletjes te doen, te knutselen en naar buiten te gaan, wordt de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden gestimuleerd. Ik help uw kind met zelfstandig worden: wat hij of zij zelf kan, mag het ook zelf doen.

Normen en waarden

Ik vind het belangrijk dat kinderen met elkaar leren omgaan en elkaar leren helpen. We eten bijvoorbeeld allemaal samen en ik stimuleer de kinderen om elkaar te helpen. Ik probeer de kinderen bij te brengen dat elk mens respect verdient, welk geloof, uiterlijk of achtergrond die ook heeft.


Omdat wij een christelijk gezin zijn, wordt er voor en na het eten gebeden en uit de kinderbijbel voorgelezen.

Spelen en speelgoed

Buiten spelen

Eten


Slapen

Fantasie en creativiteit

Hygiëne


Ziek worden en ziek zijn

Dagindeling (variatie in de dagindeling kan uiteraard met de ouders besproken worden).

Modeltrein